Disclaimer

Interieurdesign ten Pierick

Op het gebruik van deze website (www.interieurdesign-tenpierick.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing in de vorm van deze geactualiseerde disclaimer.

Laatst bijgewerkt: 04.03.2024

Algemene informatie
Deze disclaimer geldt voor de website van Interieurdesign Ter Pierick.
De informatie op de site is bedoeld als algemene leidraad en mag niet worden beschouwd als professioneel advies.

Nauwkeurigheid van informatie
Hoewel we ons inspannen om nauwkeurige en actuele informatie te bieden, geven we geen expliciete of impliciete garantie voor de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid ervan.

Aansprakelijkheid
Interieurdesign Ter Pierick is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen die voortkomen uit uw gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade.

Intellectuele eigendom
De inhoud, afbeeldingen en ontwerpen op onze website zijn ons eigendom en beschermd onder auteursrecht.
Elk ongeoorloofd gebruik kan leiden tot juridische stappen.

Externe links
Links naar andere websites zijn bedoeld voor uw gemak, maar Interieurdesign Ter Pierick is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze sites.

Wijzigingen
De inhoud van onze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig veranderingen te controleren.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is het recht van het land van vestiging van Interieurdesign Ter Pierick van toepassing.
Eventuele geschillen vallen onder de jurisdictie van de lokale rechtbanken.

Contact
Voor vragen of zorgen over deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via info@interieurdesign-tenpierick.nl.

Afspraak maken

Uw eigen interieur maatwerkproject

Wilt u een afspraak maken of een offerte aanvragen?