Disclaimer

Interieurdesign ten Pierick

Op het gebruik van deze website (www.interieurdesign-tenpierick.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing in de vorm van deze geactualiseerde disclaimer.

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Interieurdesign ten Pierick respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Gebruik van informatie
Interieurdesign ten Pierick streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Interieurdesign ten Pierick niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Interieurdesign ten Pierick aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Interieurdesign ten Pierick en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Interieurdesign ten Pierick garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Interieurdesign ten Pierick te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Interieurdesign ten Pierick heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Interieurdesign ten Pierick aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Interieurdesign ten Pierick zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De website bevat veelal eigen gemaakte foto's en een aantal sfeerfoto's die rechtmatig gebruikt mogen worden, deze geven een duidelijke impressie weer wat eventuele mogelijkheden zouden kunnen zijn die gerealiseerd zouden kunnen worden. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder dat Interieurdesign ten Pierick daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Afspraak maken

Uw eigen interieur maatwerkproject

Wilt u een afspraak maken of een offerte aanvragen?